Zakończenie modernizacji pola Łagisza/Wrzosowa

W listopadzie zakończona została modernizacja pola Łagisza/Wrzosowa 220 kV oraz modernizacja obwodów wtórnych na drugim końcu linii – prace uruchomieniowe SE Łagisza i SE Wrzosowa. Dostosowano obwody wtórne do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Kontynuowana była modernizacja: obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV –  pola AT1, obwodów pomiaru energii, układów ogólnostacyjnych – ARST, układu kontroli synchronizmu, koncentratora zabezpieczeń, łącz inżynierskich oraz klimatyzacji na SE Joachimów. Rozpoczęto uzgodnienia programu testów końcowych SSiN.

Posted in Aktualności.