Wykonanie fundamentów pod nowe transformatory

We wrześniu zakończono montaż fundamentów i konstrukcji pod aparaturę pierwotną. Kontynuowany jest montaż siatki uziemiającej w polu AT1. Wykonano fundamenty TR1 i AT1. Trwa montaż zbrojenia płyt dennych TR1 i AT1. Trwa budowa drogi na terenie zaplecza stacji.

Posted in Aktualności.