Uruchomienie i załączenie do ruchu kolejnego pola

W marcu br. uruchomione i załączone do ruchu zostało kolejne zmodernizowane pole, tj. pole 407 pomiaru napięcia 400 kV. Rozpoczęto modernizację linii Rogowiec 2 220 kV oraz łącznika szyn 400 kV, w zakresie dostosowania obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN (System Sterowania i Nadzoru). Uzyskane zostało pozwolenie wodnoprawne.


Posted in Aktualności.