Testy i kolejne prace

W czerwcu kontynuowana była modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV – pola AT2 – wykonane zostały próby funkcjonalne aparatury oraz testy współpracy pola AT2 R400 kV, AT2 R220 kV z SPO. Przeprowadzone zostały próby funkcjonalne instalacji zraszaczowych AT2 i TR2. Wykonane zostały kanalizacje odwaniające, studnie spustowe sieci SUG oraz kanał kablowy w polu AT2.

Posted in Aktualności.