Rozpoczęcie prac modernizacyjnych w polu Rogowiec i Łośnice

W październiku br. rozpoczęto prace modernizacyjne w polu Rogowiec 3 rozdzielni 400 kV oraz stacjach powiązanych. Rozpoczęto też prace modernizacyjne w polu Łośnice rozdzielni 220 kV oraz stacjach powiązanych. Trwają prace związane z modernizacja i rozbudową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Posted in Aktualności.