Prace w rozdzielni 400 kV

W miesiącu wrześniu br., wojewoda śląski nie wniósł sprzeciwu na zgłoszenie robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, w zakresie wymiany aparatury w rozdzielni 400 kV.


Posted in Aktualności.