Prace na stacji wykonane w lutym i marcu

 1. Zabudowano fundamenty słupów bramek AT1 iTR1.
 2. Wykonano fundament ściany ppoż. TR1 – nastawnia.
 3. Zamontowano słupy zewnętrzne bramek AT1 i TR1.
 4. Budowane są podejścia instalacji ppoż. pod misy AT1 i TR1.
 5. Montowana jest klatka zraszaczowa TR1.
 6. Wykonywane są nawiązania inst. ppoż. do kiosku zaworów wzbudzających w zakresie AT1 i TR1.
 7. Prowadzone są  budowlane prace wykończeniowe na misach AT1 i TR1.
 8. Wykonano niwelację terenu pól AT1, Rogowiec.
 9. Zakończono prace związane z odwodnieniem drogi na R400 kV.
 10. Zakończono budowę kanalizacji na terenie TAURONU.
 11. Uruchomiono separatory oleju AWAS.
 12. Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów.
 13. Modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15kV –  pola AT1.
 14. Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układ kontroli synchronizmu, koncentrator zabezpieczeń, łącze inżynierskie.
 15. Modernizacja obwodów pomiaru energii – usunięcie usterek z protokołu sprawdzenia technicznego.
 16. Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.
 17. Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.
 18. Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.
 19. Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – kontynuacja prac.
 20. Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – prace instalacyjne.
 21. Demontaż istniejącej centrali telefonicznej.
 22. Uruchomienie nowej centrali telefonicznej.
 23. Demontaż układu pomiarowego w polu AT2 , wymiana przekaźników RT22 na PT4 – docelowe oraz wykonanie prób funkcjonalnych w zakresie wykonanych prac.
Posted in Aktualności.