Prace na stacji wykonane w grudniu 2018 r.

Modernizacja obwodów wtórnych na drugim końcu linii, prace uruchomieniowe – SE Łagisza i SE Wrzosowa. Montaż oświetlenia zewnętrznego w obrębie stanowisk transformatorów.

Nadbudowa ściany ppoż. pomiędzy AT1 i AT2.

Modernizacja sprężarkowni .

Przebudowa placu manewrowego przy nastawni i drogi na R400 kV.

Odwodnienie drogi na R400 kV.

Wymiana klimatyzacji nastawni.

Przeprowadzenie prób wodnych mis AT1 i TR1.

Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Modernizacjia obwodów wtórnych R.400, R220 R15kV –  pola AT1.

Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układu kontroli synchronizmu.

Modernizacja obwodów pomiaru energii.

Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.

Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów.

Posted in Aktualności.