Prace na stacji wykonane w czerwcu

Modernizacja TPW3.

Modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV –  pola TPW3.

Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.

Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.

Próby funkcjonalne ARST.

Testy SAT koncentratora zabezpieczeń łącza inżynierskiego: 24.06 – 27.06. zakończone wynikiem pozytywnym.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – próby funkcjonalne.

Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – próby funkcjonalne.

Mikroniwelacja terenu.

Posted in Aktualności.