Prace na stacji w kwietniu 2019 r.

Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów.

Modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15kV –  pola AT1.

Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układ kontroli synchronizmu, koncentrator zabezpieczeń, łącze inżynierskie.

Testy SSiN pola AT1.

Testy Administracyjne SSiN pola AT1.

Próby funkcjonalne pola AT1.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – próby funkcjonalne.

Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – próby funkcjonalne.

Zamontowano poprzeczki  bramek AT1 i TR1.

Zamontowano fundamenty i ograniczniki przepięć 220 kV.

Montaż oszynowania bramek  AT1 i TR1 i aparatury.

Montaż uziemienia w obrębie misy TR1 i placu składowym.

Montaż klatki zraszaczowej AT1.

Próby klatki zraszaczowej  TR1.

Prace wykończeniowe / budowlane / na misach AT1 i TR1.

Ułożono kabel 15 kV relacji AT1 – PWAT1.

Obudowa wylotu kanalizacji i czyszczenie rowu poza terenem stacji.

Posted in Aktualności.