Aktualności

Kontynuacja prac

1 lipca 2017 r.

W czerwcu br. trwały prace modernizacyjne pola linii 400 kV Wielopole, rozpoczęto modernizację pola sprzęgła rozdzielni 220 kV, trwają prace związane z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Uzyskano pozytywną opinię Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Katowicach, w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia, dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozpoczęcie modernizacji pola linii Wielopole

31 maja 2017 r.

W maju br. zakończono modernizację obwodów wtórnych pola łącznika szyn rozdzielni 400 kV oraz modernizację obwodów wtórnych pola linii Kielce rozdzielni 220 kV w relacji Joachimów – Kielce. Rozpoczęto prace związane z modernizacją pola linii Wielopole dla rozdzielni 400 kV.  Uruchomiony został Węzeł WAN, trwa budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Rozpoczęcie modernizacji pola Kielce

30 kwietnia 2017 r.

W kwietniu br. rozpoczęto prace związane z modernizacją SE Joachimów w polu Kielce. Trwają prace wykończeniowe w polu 408 oraz kompletowanie dokumentacji do pierwszego odbioru częściowego. Pole Rogowiec2 zostało sprawdzone oraz załączone do ruchu. Zakończono montaż baterii na obiekcie.

Uruchomienie i załączenie do ruchu kolejnego pola

31 marca 2017 r.

W marcu br. uruchomione i załączone do ruchu zostało kolejne zmodernizowane pole, tj. pole 407 pomiaru napięcia 400 kV. Rozpoczęto modernizację linii Rogowiec 2 220 kV oraz łącznika szyn 400 kV, w zakresie dostosowania obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN (System Sterowania i Nadzoru). Uzyskane zostało pozwolenie wodnoprawne.


Modernizacja pól

28 lutego 2017 r.

W lutym br. zostały uruchomione i włączone do ruchu pierwsze zmodernizowane pola rozdzielni 220 kV, tj. PPN1 i UZ1 (pole pomiaru napięcia i uziemników systemowych systemu 1) oraz PPN2 i UZ2 (pole pomiaru napięcia i uziemników systemowych systemu 2). Rozpoczęte zostały też prace związane z modernizacją rozdzielni 400 kV w polu PPN (pole pomiaru napięcia) oraz polu łącznika szyn.


Początek modernizacji obwodów wtórnych

31 stycznia 2017 r.

W miesiącu styczniu rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją obwodów wtórnych. Kontynuowane były prace w zakresie dostosowania infrastruktury teleinformatycznej rozdzielni 400 kV i 220 kV.


Kontynuacja prac na stacji

30 grudnia 2016 r.

W miesiącu grudniu została przeprowadzona likwidacja jednostki regulacyjnej – transformator TR2, prowadzone były też prace przygotowawcze przed modernizacją pola pomiaru napięcia 220 kV.


Prace modernizacyjne SSiN

30 listopada 2016 r.

W miesiącu listopadzie kontynuowane były prace modernizacyjne Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) oraz uzgodnienia docelowego planu zagospodarowania obiektu związane z instalacją nowych jednostek AT1, TR1, TR2.


Testy FAT i przebudowa SSiN

31 października 2016 r.

W miesiącu październiku trwały testy kontrolno-odbiorcze (FAT) oraz rozpoczęta została przebudowa Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN), mająca na celu wymianę aparatury części centralnej układów Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ), przed rozpoczęciem zasadniczej modernizacji.


Prace w rozdzielni 400 kV

30 września 2016 r.

W miesiącu wrześniu br., wojewoda śląski nie wniósł sprzeciwu na zgłoszenie robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, w zakresie wymiany aparatury w rozdzielni 400 kV.