Aktualności

Modernizacja obwodów wtórnych i urządzeń telezabezpieczeń

2 maja 2018 r.

W kwietniu modernizowane były obwody wtórne pola 2017 Huta Częstochowa 220 kV wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Modernizowane były też urządzenia telezabezpieczeń w relacji SE Joachimów – SE Huta Częstochowa. Trwa montaż docelowej sieci ppoż. dla TR2 i AT2.

Zakończenie modernizacji pola Aniołów

30 marca 2018 r.

W miesiącu marcu zakończono modernizację obwodów wtórnych pola Aniołów 220 kV wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Zakończono też prace związane z modernizacją urządzeń telezabezpieczeń w relacji SE Joachimów – SE Aniołów. Trwają prace związane z modernizacją pola AT2.

Rozpoczęcie modernizacji obwodów wtórnych pola Aniołów 220 kV

28 lutego 2018 r.

W lutym zakończona została modernizacja urządzeń telezabezpieczeń w relacji SE Joachimów – SE Rogowiec, kontynuowana była modernizacja tożsamych urządzeń w relacji SE Joachimów – SE Aniołów. Zakończono remont bocznicy kolejowej. Rozpoczęta została modernizacja obwodów wtórnych pola Aniołów 220 kV, wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Intensywne prace na stacji już od początku nowego roku

31 stycznia 2018 r.

W miesiącu styczniu ukończona została modernizacja obwodów wtórnych pola Rogowiec 1 220 kV, wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Linia 220 kV Rogowiec 1 przystosowana została do współpracy z nowym SSiN, odtworzone zostało oszynowanie. Trwają prace związane z modernizacją telezabezpieczeń w relacji SE Joachimów – SE Rogowiec. Prowadzone są roboty budowlane dot. misy TR2.

Prace modernizacyjne dotyczące stanowisk transformatorów

31 grudnia 2017 r.

W grudniu br. kontynuowana była modernizacja obwodów wtórnych pola Rogowiec 3, wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Modernizowane były urządzenia telezabezpieczeń w relacji SE Joachimów – SE Rogowiec. Trwają prace modernizacyjne w obrębie stanowiska transformatora TR2 i autotransformatora AT2.

Kolejne prace związane z modernizacją stacji

30 listopada 2017 r.

W listopadzie br. modernizowano urządzenia telezabezpieczeń w relacji SE Joachimów – SE Łośnice oraz obwody wtórne pola Łośnice 220 kV, wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych w polu Rogowiec i Łośnice

30 października 2017 r.

W październiku br. rozpoczęto prace modernizacyjne w polu Rogowiec 3 rozdzielni 400 kV oraz stacjach powiązanych. Rozpoczęto też prace modernizacyjne w polu Łośnice rozdzielni 220 kV oraz stacjach powiązanych. Trwają prace związane z modernizacja i rozbudową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Pozytywny wynik testów pola Trębaczew

30 września 2017 r.

We wrześniu zakończono prace modernizacyjne pola nr 406 Trębaczew rozdzielni 400 kV. W dniu 27 września 2017 r. odbył się odbiór pola Trębaczew, a w dniach 29-30 września przeprowadzono, z pozytywnym rezultatem, próby napięciowe i obciążeniowe tego pola. Trwa rozbudowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Rozpoczęcie modernizacji pola linii 400 kV Trębaczew

31 sierpnia 2017 r.

W sierpniu br. uruchomione zostało pole 210-211 łącznika szyn R220 kV, rozpoczęto prace modernizacyjne pola linii 400 kV Trębaczew. Trwa budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. 21.08.2017 uzyskano z Urzędu Gminy Olsztyn klauzulę ostateczności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z dnia 21.07.2017 r.).

Zakończenie modernizacji pola linii Wielopole

31 lipca 2017 r.

W lipcu br. zakończone zostały prace modernizacyjne pola nr 408 linii 400 kV Wielopole. Trwają prace związane z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.