Opinia ŚPWIS

W lipcu uzyskana została opinia sanitarna Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Posted in Aktualności.