Modernizacja stacji zmierza do finału

Remont kanałów kablowych.

Wykonano mikroniwelację na R400 kV.

Wykonano wyburzenie budynku wartowni.

Wykonano wyczyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie SE Joachimów oraz poza – teren Tauronu.

Wykonano sprawdzenia układu klimatyzacji.

Przeprowadzono próby funkcjonalne układu ARST.

Usuwanie usterek z protokołów odbiorowych z części elektrycznej, sanitarnej, budowlanej oraz drogowej.

Posted in Aktualności.