Modernizacja pól

W lutym br. zostały uruchomione i włączone do ruchu pierwsze zmodernizowane pola rozdzielni 220 kV, tj. PPN1 i UZ1 (pole pomiaru napięcia i uziemników systemowych systemu 1) oraz PPN2 i UZ2 (pole pomiaru napięcia i uziemników systemowych systemu 2). Rozpoczęte zostały też prace związane z modernizacją rozdzielni 400 kV w polu PPN (pole pomiaru napięcia) oraz polu łącznika szyn.


Posted in Aktualności.