Lokalizacja inwestycji

Stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Joachimów zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Olsztyn, w miejscowości  Przymiłowice.

Stacja elektroenergetyczna Joachimów w całości jest własnością PSE S.A. Teren SE Joachimów, o powierzchni 105 019 m2 jest własnością Skarbu Państwa, przekazany w wieczyste użytkowanie PSE S.A. Stacja posiada stałą obsługę ruchową pełnioną przez pracowników PSE S.A. Oddział w Katowicach. Dojazd do stacji odbywa się od trasy nr 46 ulicą Południową.