Lipiec miesiącem testów

Przeprowadzono testy SAT – TPW3.

Przeprowadzono testy SAT – SZR.

Przeprowadzono testy SAT – ARST.

Trwają testy końcowe SSiN.

Opracowywanie finalnej wersji IE dla SE Joachimów.

Przeprowadzono odbiór etapu 9 – 05.07.2019 – wynik pozytywny.

Trwają próby funkcjonalne urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów.

Demontaż urządzeń zasilania 48V DC – SE Joachimów.

Remont kanałów kablowych.

Czyszczenie kanalizacji.

Posted in Aktualności.