Kontynuacja prac

W czerwcu br. trwały prace modernizacyjne pola linii 400 kV Wielopole, rozpoczęto modernizację pola sprzęgła rozdzielni 220 kV, trwają prace związane z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Uzyskano pozytywną opinię Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Katowicach, w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia, dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Posted in Aktualności.