Kontynuacja prac na stacji

W miesiącu grudniu została przeprowadzona likwidacja jednostki regulacyjnej – transformator TR2, prowadzone były też prace przygotowawcze przed modernizacją pola pomiaru napięcia 220 kV.


Posted in Aktualności.