Intensywne prace na stacji w paździeniku

W październiku br. zmodernizowano obwody wtórne R400, R220 R15 kV pola AT1 – wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Modernizowane też było pole linii Łagisza/Wrzosowa 220 kV. Wykonano misę TR1, zabetonowano torowisko w obrębie stanowisk AT1 – TR1. Zakończono montaż aparatury w polu AT1.

Posted in Aktualności.