Prace na stacji wykonane w lutym i marcu

5 kwietnia 2019 r.
 1. Zabudowano fundamenty słupów bramek AT1 iTR1.
 2. Wykonano fundament ściany ppoż. TR1 – nastawnia.
 3. Zamontowano słupy zewnętrzne bramek AT1 i TR1.
 4. Budowane są podejścia instalacji ppoż. pod misy AT1 i TR1.
 5. Montowana jest klatka zraszaczowa TR1.
 6. Wykonywane są nawiązania inst. ppoż. do kiosku zaworów wzbudzających w zakresie AT1 i TR1.
 7. Prowadzone są  budowlane prace wykończeniowe na misach AT1 i TR1.
 8. Wykonano niwelację terenu pól AT1, Rogowiec.
 9. Zakończono prace związane z odwodnieniem drogi na R400 kV.
 10. Zakończono budowę kanalizacji na terenie TAURONU.
 11. Uruchomiono separatory oleju AWAS.
 12. Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów.
 13. Modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15kV –  pola AT1.
 14. Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układ kontroli synchronizmu, koncentrator zabezpieczeń, łącze inżynierskie.
 15. Modernizacja obwodów pomiaru energii – usunięcie usterek z protokołu sprawdzenia technicznego.
 16. Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.
 17. Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.
 18. Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.
 19. Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów  – kontynuacja prac.
 20. Urządzenia systemu WinCN w SE Joachimów – prace instalacyjne.
 21. Demontaż istniejącej centrali telefonicznej.
 22. Uruchomienie nowej centrali telefonicznej.
 23. Demontaż układu pomiarowego w polu AT2 , wymiana przekaźników RT22 na PT4 – docelowe oraz wykonanie prób funkcjonalnych w zakresie wykonanych prac.

Intensywne prace na stacji od początku nowego roku

1 lutego 2019 r.

W styczniu br. dostosowano obwody wtórne do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Nastąpiła również modernizacja obwodów wtórnych R.400, R220 R15 kV –  pola AT1 oraz obwodów pomiaru energii i układów ogólnostacyjnych: ARST, układu kontroli synchronizmu, koncentratora zabezpieczeń, łącza inżynierskiego. Kontynuowano  modernizację klimatyzacji na stacji oraz budowę infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Prace na stacji wykonane w grudniu 2018 r.

11 stycznia 2019 r.

Modernizacja obwodów wtórnych na drugim końcu linii, prace uruchomieniowe – SE Łagisza i SE Wrzosowa. Montaż oświetlenia zewnętrznego w obrębie stanowisk transformatorów.

Nadbudowa ściany ppoż. pomiędzy AT1 i AT2.

Modernizacja sprężarkowni .

Przebudowa placu manewrowego przy nastawni i drogi na R400 kV.

Odwodnienie drogi na R400 kV.

Wymiana klimatyzacji nastawni.

Przeprowadzenie prób wodnych mis AT1 i TR1.

Dostosowanie obwodów wtórnych do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Modernizacjia obwodów wtórnych R.400, R220 R15kV –  pola AT1.

Modernizacja układów ogólnostacyjnych: ARST, układu kontroli synchronizmu.

Modernizacja obwodów pomiaru energii.

Kontynuacja uzgodnień programu testów końcowych SSiN.

Kontynuacja uzgodnień  IE stacji SE Joachimów.

Budowa infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.

Modernizacja klimatyzacji na SE Joachimów.

Zakończenie modernizacji pola Łagisza/Wrzosowa

30 listopada 2018 r.

W listopadzie zakończona została modernizacja pola Łagisza/Wrzosowa 220 kV oraz modernizacja obwodów wtórnych na drugim końcu linii – prace uruchomieniowe SE Łagisza i SE Wrzosowa. Dostosowano obwody wtórne do współpracy z nowym SSiN – w zakresie modernizacji SE Joachimów. Kontynuowana była modernizacja: obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV –  pola AT1, obwodów pomiaru energii, układów ogólnostacyjnych – ARST, układu kontroli synchronizmu, koncentratora zabezpieczeń, łącz inżynierskich oraz klimatyzacji na SE Joachimów. Rozpoczęto uzgodnienia programu testów końcowych SSiN.

Intensywne prace na stacji w paździeniku

30 października 2018 r.

W październiku br. zmodernizowano obwody wtórne R400, R220 R15 kV pola AT1 – wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Modernizowane też było pole linii Łagisza/Wrzosowa 220 kV. Wykonano misę TR1, zabetonowano torowisko w obrębie stanowisk AT1 – TR1. Zakończono montaż aparatury w polu AT1.

Wykonanie fundamentów pod nowe transformatory

30 września 2018 r.

We wrześniu zakończono montaż fundamentów i konstrukcji pod aparaturę pierwotną. Kontynuowany jest montaż siatki uziemiającej w polu AT1. Wykonano fundamenty TR1 i AT1. Trwa montaż zbrojenia płyt dennych TR1 i AT1. Trwa budowa drogi na terenie zaplecza stacji.

Transformatory AT1 i TR2 zezłomowane

31 sierpnia 2018 r.

W sierpniu rozpoczęta została modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV pola AT1, wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności. Zdemontowana została aparatura w polu AT1 oraz zezłomowano transformatory AT1 i TR1. Trwa remont kanałów kablowych na R400 kV.

Testy i kolejne prace

30 czerwca 2018 r.

W czerwcu kontynuowana była modernizacja obwodów wtórnych R400, R220 R15 kV – pola AT2 – wykonane zostały próby funkcjonalne aparatury oraz testy współpracy pola AT2 R400 kV, AT2 R220 kV z SPO. Przeprowadzone zostały próby funkcjonalne instalacji zraszaczowych AT2 i TR2. Wykonane zostały kanalizacje odwaniające, studnie spustowe sieci SUG oraz kanał kablowy w polu AT2.

Zakończenie modernizacji pola Huta Częstochowa

1 czerwca 2018 r.

W maju zakończono modernizację obwodów wtórnych pola Huta Częstochowa 220 kV, wraz z budową infrastruktury okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności.
Trwa budowa sieci instalacji zraszaczowej do AT2 i TR2. Rozpoczęto remont ściany ppoż. pomiędzy AT1 i AT2.